ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองยางเตี้ยพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
23 ธ.ค. 2562
4 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านตายวง 2.ขุดลอกคลองวังพลู 3.ขุดลอกคลองลำห้วยบ้านตายวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 มิ.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด!!! เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลด์ซีเมนต์ สายหน้าโรงเรียนวัดดอนยาง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 พ.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างกาอสร้าง 1. ก่อสร้างทาอลอดเหลี่ยมบ้านตายวง 2. ขุดลอกคลองวังพลู 3. ขุดลอกคลองลำห้วยบ้านตายวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 พ.ค. 2562
7 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 เม.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 เม.ย. 2562
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายกลางอ่าว - หนองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 พ.ค. 2561
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15