ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเคฟซีลเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสี่กั๊กรถไฟ-สามแยกวังพลู หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ก.พ. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายดอนทราย-หนองมงคล หมู่ที่ ๓ ชุมชนดอนทราย ตำบลธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.พ. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นปข.ถ.๑๐-๐๐๐๓ สายร.พ.ช.บ้านกรูด-หินตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านวัดดอนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ก.พ. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 พ.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองยางเตี้ยพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ก.ย. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
23 ธ.ค. 2562
8 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านตายวง 2.ขุดลอกคลองวังพลู 3.ขุดลอกคลองลำห้วยบ้านตายวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
06 มิ.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด!!! เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลด์ซีเมนต์ สายหน้าโรงเรียนวัดดอนยาง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 พ.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างกาอสร้าง 1. ก่อสร้างทาอลอดเหลี่ยมบ้านตายวง 2. ขุดลอกคลองวังพลู 3. ขุดลอกคลองลำห้วยบ้านตายวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16