ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอ/เขต บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ที่ได้รับสมัครรับเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ก.พ. 2564
2 การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ก.พ. 2564
3 การรับสมัครครูอาสา "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ก.พ. 2564
4 มาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ก.พ. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกเทศมนตรีตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ก.พ. 2564
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ก.พ. 2564
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ก.พ. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.พ. 2564
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ก.พ. 2564
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42