ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2565
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 มิ.ย. 2565
3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การผ่อนคลายการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 มิ.ย. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหนงเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 พ.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 พ.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 พ.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 พ.ค. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 พ.ค. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 พ.ค. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46