ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ต.ค. 2563
2 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ต.ค. 2563
3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ต.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ต.ค. 2563
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ต.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอบางสะพาน จังปวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก แจ้งรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37