ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มต่าง ๆ )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 ธ.ค. 2562
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
154
17 ธ.ค. 2562
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 ธ.ค. 2562
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 ธ.ค. 2562
15 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
143
17 ธ.ค. 2562
16 บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
153
17 ธ.ค. 2562
17 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 เม.ย. 2562
18 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 เม.ย. 2562
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
141
24 เม.ย. 2562
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
146
24 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5