ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มต่าง ๆ )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบประเมินข้าราชการปี 63 (แก้ไขพอใช้) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ก.ค. 2563
2 แบบประเมินสายวิชาการและทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 ก.ค. 2563
3 แบบประเมินสายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 ก.ค. 2563
4 คำร้องขอหนังสือรับรองบุคคล/ความประพฤติ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 มิ.ย. 2563
5 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 พ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ธ.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
53
17 ธ.ค. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ธ.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 ธ.ค. 2562
10 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4