ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มต่าง ๆ )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
333
30 พ.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 พ.ย. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
188
30 พ.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 พ.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
30 พ.ย. 2563
6 แบบประเมินข้าราชการปี 63 (แก้ไขพอใช้) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
24 ก.ค. 2563
7 แบบประเมินสายวิชาการและทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
215
24 ก.ค. 2563
8 แบบประเมินสายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
205
24 ก.ค. 2563
9 คำร้องขอหนังสือรับรองบุคคล/ความประพฤติ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
25 มิ.ย. 2563
10 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
20 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5