ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงคืรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา
  รายละเอียด :

 📣📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢📢

ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงคืรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา
1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานกองคลัง ระดับกลาง ) จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น ) จำนวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-631662 ในวันเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน