ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบเ้านกรูด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน