ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้บริหาร สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :

 การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้บริหาร  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน