ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :

 หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน