ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :

 การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด  ตำแหน่งนายช่างโยธา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน