ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :
NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน