ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างกาอสร้าง 1. ก่อสร้างทาอลอดเหลี่ยมบ้านตายวง 2. ขุดลอกคลองวังพลู 3. ขุดลอกคลองลำห้วยบ้านตายวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน