ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน