ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง : แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด : แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน