ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง : แบบประเมินพนักงานเทศบาล เเละลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : เเบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล เเละลูกจ้างประจำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 207 คน