ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน