ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน