ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสายหนองยางเตี้ย
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกรูด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสายหนองยางเตี้ย ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 570 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,565 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.1.00 ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวม 234 ตร.ม. งบประมาณ 2,516,500 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 169 คน