ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดธงชัยธรรมจักร
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดธงชัยธรรมจักร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 530 ม. หนา0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม. (ตามแบบที่ ทต.บ้านกรูดกำหนด ) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,091,000 (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน