ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.2119 บ้านกรูดหินตั้ง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.2119 บ้านกรูด – หินตั้ง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 301 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,806 ตร.ม.(ตามแบบที่ ทต.บ้านกรูดกำหนด ) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 810,000.- (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 184 คน