ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน