ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน