ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การผ่อนคลายการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด :

รร 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน