ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหนงเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน