ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 #ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน