ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด (ครั้งที่ 6/2565
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด (ครั้งที่ 6/2565 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน