ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดในสัตว์ (โรคลัมปีสกิน)
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดในสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน