ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด (ครั้งที่ 5/2565)
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด (ครั้งที่ 5/2565) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน