ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเเหลือกรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ ทต.บ้านกรูด (1/2565)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน