ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีเป็นผู้ประสบภัยโคเสียชีวิต (ลัมปีสกิน) ในเขตพื้นเทศบาลตำบลบ้านกรูด
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีเป็นผู้ประสบภัยโคเสียชีวิต (ลัมปีสกิน) ในเขตพื้นเทศบาลตำบลบ้านกรูด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน