ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคี
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน