ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (สารวจภาษีป้ายประจาปีงบประมาณ 2565) พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกรูด ระยะเวลาดาเนินการ (1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564)
  รายละเอียด :
แผนปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (สารวจภาษีป้ายประจาปีงบประมาณ 2565)

พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกรูด ระยะเวลาดาเนินการ (1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน