ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 10629/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  รายละเอียด :

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลบ้านกรูด
#โควิด19 #ประจวบคีรีขันธ์

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 10629/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน