ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน