ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่8426/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเปิดสถานที่หรือประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  รายละเอียด :

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่8426/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเปิดสถานที่หรือประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่8426/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเปิดสถานที่หรือประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน