ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7835/2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด :
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7835/2564

เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน