ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7172/2564 เรื่องการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  รายละเอียด :

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7172/2564 เรื่องการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน