ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีการศึกษา 2564

 รายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล ต่ำกว่า 3 ขวบ (ห้องเรียน อาคาร 1)

รายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้องเรียน อาคาร 2)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน