ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน