ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  รายละเอียด :

ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ที่มีความสนใจเข้ารับ การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอนามัย http//www.anamai.moph.goth หริอตามแบบฟอร์มลงทะเบียน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน