ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน