ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่ืน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่ืน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน