ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ประกอบการและนายจ้างที่มีแรงงานกัมพูชา แจ้งแรงงานกัมพูชา
  รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ผู้ประกอบการและนายจ้างที่มีแรงงานกัมพูชา แจ้งแรงงานกัมพูชาที่มีอายุการใช้งานของเอกสารการเดินทางสิ้นสุดลงดำเนินการต่ออายุเอกสารเดินทาง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน