ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ที่ 88-89/2563
  รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ที่ 88-89/2563 เรื่อง มาตราการเพื่อความปลอดภัยและมตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน