ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเผ็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน