ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะนำทะเบียนรถเลขสวยสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
  รายละเอียด :

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะนำทะเบียนรถเลขสวยสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง , แสน, รถกระบะ 4 ประตู ) ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กท ออกประมูลเป็นการทั่วไป จำนวน 301-หมายเลข โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และเสนอราคาผ่านทางเวบไซต์ www.tabienrod.com ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำมาประมูลนี้จะเป็นป้ายกราฟฟิกสวยงาม รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน