ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด :

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน