ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด
#โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

🌻 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2564

.....👵🏽 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
.....🧓🏾 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด
.....👴🏾 เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด

เอกสารในการยื่นสมัคร
..... 📌 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
..... 📌 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

🌻 ยื่นใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด ในวันและเวลาราชการ

🌻 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2564 จะเริ่มกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 และมีการเรียนการสอนในทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 256 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน