ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน