ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองยางเตี้ยพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองยางเตี้ยพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน