ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน